SELAMAT DATANG DI WEBSITE DESA JUMPAI

Perbekel Desa Jumpai

I Wayan Sudiarna

Profil Insfrastrutur

  • Dibaca: 353 Pengunjung

Profil Insfrastrutur

1. Gedung Kantor Desa     : 1

2. Sekolah SD                    : 1

3. Sekolah TK dan Paud    : 1

4. Puskesmas Pembantu   : 1

5. Poskesdes                      : 1

6. LPD                                 : 1

7. Balai Banjar Kawan         : 1

8. Balai Banjar Kangin         : 1

9. Pura                                 : 8

10.Kios Desa                       : 5 Unit

  • Dibaca: 353 Pengunjung